cyp163-comgood

胖子夫创意设计-Giave:

想临摹呢,半路实在是画不下去了……还是不能够完全踏下心来啊。

丶羽飞:

凌晨来一发、龙抬头,剪头发的人忒多,果断改天再剪

德瑞克·汪:

                                                               -飠色-

Riku K:

前段时间给某公司做app的风格稿,虽然他们要扁平,拟物的感觉还是很好的。小小纪念一下,也激励一下自己好好做!